دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 18-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
2- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، ha_yazdimoghaddam@yahoo.com
چکیده:   (1985 مشاهده)
 جراحــی و بیهوشــی، اســترس روحــی قابــل توجهــی را بــه کــودکان و والدیــن آنهــا وارد می کنــد کــه نتیجــه آن تــا مدت هــا پــس از گذشــت تجربــه بیمارســتانی باقــی می مانــد و حتــی در مــواردی بــه صــورت انــواع فوبیــا، واکنش هــای اضطرابــی، هیســتری یــا کابوس هــای شــبانه مــداوم و نیــز بــه صــورت منفــی گرایــی بــروز می کنــد.  براســاس مطالعــات انجــام شــده، در حالیکــه در بســیاری از مــوارد هیــچ چیــز نمی توانــد جــای حمایــت و نــوازش طبیعــی والدیــن کــودک را بگیــرد، ولــی ایــن حمایــت بــرای تخفیــف تــرس و هیجــان قبــل از جراحــی موثــر نیســت و در عــوض پیــش دارو تاثیــر بالینــی قابــل ملاحظــه ای در کاهــش میــزان آســیب کــودک از بیهوشــی و جراحــی دارد.
واژه‌های کلیدی: پیش دارو، کودکان، عمل جراحی، تحقیق
متن کامل [PDF 271 kb]   (1632 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: بیهوشی اطفال
دریافت: 1398/5/2 | پذیرش: 1398/7/8 | انتشار: 1398/11/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.