دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 47-59 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seifi-Skishahr F, Alavi Mehr S M, Jafarnezhadgero A, Katanchi M. Effect of elastic gait training on Foot pressure variables in subjects with low back pain during running . JAP. 2018; 9 (2) :47-59
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5387-fa.html
سیفی اسک شهر فرناز، علوی مهر سید مجید، جعفرنژادگرو امیرعلی، کتانچی محسن. اثر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد دارای کمردرد طی دویدن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :47-59

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5387-fa.html


1- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، amiralijafarnezhad@gmail.com
3- گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده:   (903 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اثــرات تمرینــات راه رفتــن الاســتیکی بــر اوج متغیرهــای فشــار کــف پایــی و اوج نیروهــای وارده بــر مناطــق ده گانــه پــا، اوج نیــروی عمــودی، زمــان رســیدن بــه آن و جابجایــی مرکــز فشــار در افــراد دارای کمــردرد طــی دویــدن بــود. ) و تجربــی 12 مــرد دارای عارضــه کمــردرد بــود. ایــن افــراد بــه دو گــروه کنتــرل (تعــداد: 29 مــواد و روش هــا: نمونــه پژوهــش حاضــر شــامل  هفتــه تمرینــات الاســتیک راه رفتــن را انجــام دادنــد. مقادیــر فشــار کــف پایــی طــی پیــش 6) تقســیم شــدند. گــروه تجربــی بــه مــدت 17(تعــداد: هرتــز) ثبــت شــد. 300 و پس آزمــون توســط دســتگاه فــوت اســکن (نــرخ نمونه بــرداری: یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه طــی پس آزمــون در مقایســه بــا پیش آزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش خارجــی پاشــنه بزرگتــر می باشــد. بعــاوه، طــی پس آزمــون در مقایســه بــا پیش آزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج فشــار وارده بــر بخش هــای کف پایــی چهــارم و کف پایــی پنجــم کوچکتــر می باشــد. همچنیــن طــی پس آزمــون در مقایســه بــا پیش آزمــون در گــروه کنتــرل میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش  کف پایــی ســوم و بخش هــای داخلــی و خارجــی پاشــنه بزرگتــر بــود. نتیجه گیــری: یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات راه رفتــن الاســتیکی بــر روی مــدت زمــان اتــکا اثــر معنــی داری را دارا نمی باشــد. همچنیــن تمرینــات الاســتیکی راه رفتــن میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش خارجــی پاشــنه را افزایــش و میــزان اوج فشــار وارده بــر بخش هــای کف پایــی چهــارم و کف پایــی پنجــم را کاهــش داد.
متن کامل [PDF 367 kb]   (279 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb