دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 37-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Behfar Z, Kraskian A, Fata L, Fathi M. The Role of Attachment Styles in Quality of Life among Patients with Chronic Pain . JAP. 2018; 9 (2) :37-46
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5377-fa.html
بهفر زهرا، کراسکیان آدیس، فتی لادن، فتحی مهدی. نقش سبک های دلبستگی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :37-46

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5377-fa.html


1- دانشگاه آزاد کرج
2- دانشگاه آزاد کرج ، adiskraskian@yahoo.com
3- دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (221 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: مطالعــات مختلــف نشــان داده انــد کــه درد مزمــن کیفیــت زندگــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد امــا مکانیــزم ایــن اثرگــذاری روشــن نیســت. تئــوری دلبســتگی از جملــه چارچوب هــای نظــری بــرای درک ایــن تاثیــرات می باشــد. بیمــار 345 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از جملــه طرح هــای توصیفــی و از نــوع همبســتگی می باشــد. بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس،  بــه کلینیک هــای درد، روماتولــوژی و طــب ســوزنی شــهر مشــهد 1396 تــا تابســتان 1395مبتــا بــه درد مزمــن کــه در فاصلــه بیــن زمســتان )را تکمیــل نمودنــد. RQ) و دلبســتگی(QOL-SE مراجعــه کردنــد، انتخــاب شــدند و پرسشــنامه های کیفیــت زندگــی( یافته هــا: تحلیــل رگرســیون گام بــه گام نشــان داد کــه ســبک ایمــن و دلمشــغول می توانــد مقیاس هــای روابــط اجتماعــی، ســامت روان و ســامت جســمانی ایــن گــروه از بیمــاران را پیش بینــی نمایــد. در خصــوص مقیــاس ســامت محیطــی، عــاوه بــر دو ســبک دلبســتگی فوق الذکــر ســبک دلبســتگی بیمنــاک نیــز توانســت از جملــه عوامــل پیش بینــی کننــده باشــد. نتیجه گیــری: ســبک های دلبســتگی یــک متغیــر اثرگــذار در کیفیــت زندگــی بیمــاران درد مزمــن می باشــد و طرح ریــزی مداخــات هیجــان مــدار بــرای حــوزه ســامت نیــز می توانــد بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی بیمــاران منجــر گــردد.
متن کامل [PDF 304 kb]   (178 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb