دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 74-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

heshmati R, mirzamohammad S, hamedsobhi A, afshari F, nazari E, doodkanloo H. The Role of Developed, Undeveloped and Neuroticism Defense Styles in Predicting Chronic Pain . JAP. 2018; 9 (2) :74-82
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5374-fa.html
حشمتی رسول، میرزامحمدی سمانه، حامد صبحی امین، افشاری فردین، نظری الهام، دودکانلو میلان حمید. نقش سبک های دفاعی رشد یافته، رشد نیافته و روان آزرده در پیش بینی درد مزمن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :74-82

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5374-fa.html


1- دانشگاه تبریز ، psy.heshmati@gmail.com
2- دانشگاه تبریز
چکیده:   (207 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: ســبک های دفاعــی نقــش مهمــی در تجــارب درون فــردی و بیــن فــردی دارنــد. یکــی از تجــارب مهــم، تجربــه درد اســت. در تحقیقــات قبلــی رابطــه انــواع ســبک های دفاعــی باتجربــه درد مزمــن روشــن نیســت. بنابرایــن، هــدف پژوهــش حاضــر بررســی نقــش ســبک های دفاعــی رشــد یافتــه، رشــدنیافته و روان آزرده در پیش بینــی درد مزمــن در افــراد ســالم اســت. دانشــجو از دانشــگاه تبریــز بــه روش نمونه گیــری در دســترس ۱۵0 مــواد و روش هــا: در یــک پژوهــش توصیفــی همبســتگی، گذشــته نگر و مقطعــی ) اســتفاده شــد.DSQ-40 انتخــاب شــدند. بــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه درد روان شــناختی مــک گیــل و پرسشــنامه ســبک های دفاعــی ( یافته هــا: بــرای تحلیــل داده هــا از روش همبســتگی گشــتاوری پیرســون و رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــد.یافته ها نشــان دادنــد کــه متغیرهــای روان آزرده و رشــدنیافته، درد مزمــن را پیش بینــی می کنــد. هم چنیــن متغیــر رشــد یافتــه، نقــش تعیین کننــده ای در جلوگیــری از تجربــه درد دارد.                                                                                                                         نتیجــه گیــری: بــر اســاس یافته هــا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســبک های دفاعــی رشــد یافتــه، روان آزرده و رشــدنیافته نقــش تعیین کننــده ای در درد مزمــن دارد. پیشــنهاد می شــود کــه از مداخــات روان شــناختی جهــت اصــاح ســبک های دفاعــی بیمــاران مبتابــه درد مزمــن اســتفاده گــردد.
متن کامل [PDF 335 kb]   (153 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb