دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 44-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

the Effect of Respiratory Exercises on Pain, Disability, Proprioception and Forward Head Angle in Female Patients with chronic Neck Pain . JAP. 2018; 9 (1) :44-54
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5356-fa.html
الوندی فرزانه، لطافت کار امیر. تاثیر تمرینات تنفسی بر درد، ناتوانی، حس عمقی و زاویه سر به جلو در زنان بیمار دارای گردن درد مزمن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (1) :44-54

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5356-fa.html


1- ، f_alvandi67@yahoo.com
چکیده:   (398 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: اختــلالات مربــوط بــه گــردن بــه ویــژه گــردن درد مزمــن بــه طــور قابــل توجهــی در جامعــه شــایع هســتند. گــردن درد در میــان ســالی بیشــترین شــیوع را دارد و شــیوع آن در زنــان بیشــتر از مــردان گــزارش شــده اســت. تحقیــق حاضــر بــه منظــور بررســی تأثیــر تمرینــات تنفســی بــر متغیرهــای درد، ناتوانــی، حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو در بیمــاران دارای گــردن درد مزمــن انجــام شــد.  دارای گــردن درد مزمــن بــرای شــرکت در ایــن مطالعــه فراخوانــی شــدند. ۳۵±۳/۴ مــواد و روش هــا: تعــداد ســی و شــش زن بــا میانگیــن ســنی درد، ناتوانــی، حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو بــه ترتیــب بــا شــاخص بصــری درد، شــاخص ناتوانــی گــردن، تســت بازســازی زاویــه ســری -گردنــی و زاویــه کرانیوورتبــرال قبــل و بعــد از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی، اندازه گیــری شــدند. ) و P=0/016)، حــس عمقــی (P=0/009)، ناتوانــی (P=0/01۴ یافته هــا: پــس از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی، تغییــرات معنــی داری در درد ( ) زنــان دارای گــردن درد مزمــن مشــاهده شــد. P=0/026زاویــه ســر بــه جلــو ( نتیجه گیــری: نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد تمرینــات تنفســی بــر کاهــش درد و ناتوانــی، افزایــش دقــت حــس عمقــی و بهبــود وضعیــت ســر بــه جلــو زنــان دارای گــردن درد مزمــن تاثیرگــذار بــوده اســت. بنابرایــن اســتفاده از تمرینــات تنفســی بــه عنــوان مکمــل تمریــن درمانــی بــرای کمــک بــه درمــان علائــم و مشــکلات بیمــاران دارای گــردن درد مزمــن توصیــه می شــود.
واژه‌های کلیدی: گردن درد، تمرین درمانی، درد، ناتوانی
متن کامل [PDF 373 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb