دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 107-117 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahinfar J, Zeraati H, Ghorban zadeh M, Vafaei S, Hashemi F. The incidence and severity of nausea and vomiting after surgery under general anesthesia induced by different doses of propofol . JAP. 2017; 8 (2) :107-117
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5335-fa.html
شاهین فر جواد، زراعتی حسین، قربان زاده مریم، وفایی شایان، هاشمی فهیمه. بررسی بروز و شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی القا شده با دوزهای مختلف پروپوفول. بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :107-117

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5335-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
2- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، zeraatih@gmail.com
چکیده:   (17374 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: تهـوع و اسـتفراغ از عـوارض شـایع پس از عمل جراحی اسـت؛ کـه اثرات زیـان بـاری دارد. پروپوفـول جدیدترین دارو بـرای القا و نگهـداری بیهوشـی اسـت. امـروزه مصـرف آن بـه دلیـل شـروع اثر سـریع،  مـدت اثر کوتـاه، داشـتن خاصیت ضدتهـوع و اسـتفراغ و احسـاس راحتی بعـد از عمـل،  رو بـه افزایش می باشـد.  بیمـار کاندید عمـل جراحی عمومی به صورت تصادفی در سـه گروه تقسـیم بندی شـدند. در 90 مـواد و روش هـا: در ایـن کارازمایـی بالینـی تعداد  میلی گرم بـه ازای هر 2 میلی گـرم بـه ازای هـر کیلـو وزن بدن پروپوفـول، در گروه دوم، القای بیهوشـی بـا دوز 1/5گـروه اول القـای بیهوشـی بـا دوز  میلی گرم بـه ازای هر کیلـو وزن بدن پروپوفول انجام شـد. بر اسـاس مقیاس 2/5کیلـو وزن بـدن پروپوفـول و در گـروه سـوم، القـای بیهوشـی بـا دوز  سـاعت بعـد از عمل 6 و 2خودگزارشـی و چـک لیسـت ثبـت تعـداد اسـتفراغ، ارزیایـی شـدت و بـروز تهوع و اسـتفراغ در سـه مرحله، یعـد از عمل؛ انجـام شـد. داده ها توسـط نرم افـزار مورد انالیـز و تحلیل قـرار گرفت. یافته هـا: یافته هـا نشـان داد کـه بین سـن، جنسـیت، مـدت زمان ناشـتا، مدت زمـان عمل در سـه گروه تفـاوت معنـی داری وجود ندارد. بر اسـاس  سـاعت بعد از عمل تفـاوت بین شـدت و بروز تهوع و اسـتفراغ 6 و 2آزمـون آمـاری انالیـز واریانـس یـک طرفـه بیـن سـه گـروه در مرحله ریـکاوری، معنی داری نمی باشـد. نتیجه گیـری: پروپوفـول بـا دوز منقسـم، دارای تاثیـر خـوب و مشـابه در کنتـرل تهـوع و اسـتفراغ بعـد از عمـل جراحـی می باشـد. بنابراین شـیوه تجویـز پروپوفـول (بـا دوز منقسـم و بـدون نیـاز به پمپ) سـاده و ارزان اسـت.
متن کامل [PDF 528 kb]   (18230 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/1/19 | پذیرش: 1396/4/13 | انتشار: 1396/5/2

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb