راهنمای نویسندگان

راهنمای‌ نویسندگان‌ مقالات فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

فصلنامه علمی بیهوشی و درد وابسته به انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران است. این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می شود و در کلیه مباحث مشتمل بر جنبه های گوناگون بیهوشی و درد مقاله می پذیرد.
1) اهداف و گستره فعالیت:
مجله بیهوشی و درد بمنظور انتشار فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی و آگاهی پژوهشگران، پزشکان، و دیگر علاقه‌مندان از جدیدترین دست آوردهای علمی در زمینه بیهوشی و درد با گرایشهای بالینی، علوم پایه و دارویی، مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی، پذیرای مقالات پژوهشگران محترم است. نویسندگان محترم باید مقاله خود را بر اساس ساختار مجله آماده کرده و از طریق پایگاه مجله برای مجله ارسال کنند.

2) مقاله‌های قابل پذیرش:
الف) مقالات تحقیقاتی اصیل Original Research
این مقاله‌ها حاصل تحقیقات اصیل هستند و باید شامل صفحه عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش‌ مطالعه، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر و منابع باشد.
مقاله باید دارای چکیده سازمان یافته انگلیسی و فارسی (حداکثر 250 کلمه)، حداکثر 5 نمودار و جدول، و حداقل 15 منبع باشد. این مقاله‌ها نباید بیشتر از 10 صفحه باشند.
پذیرش مقالات پژوهشی مربوط به مطالعات کارآزمایی بالینی منوط به ثبت آن‌ها در مراکز ثبت کارآزمایی بالینی است.
ب) مقالات مروری Review Article
شامل بررسی یک موضوع جدید علمی است که توسط افراد صاحب نظر در آن حیطه نوشته می‌شود. این مقالات باید شامل چکیده (حداکثر 250 کلمه) و مقدمه باشد. تعداد منابع استفاده شده نباید کمتر از 30 عدد باشد. حداقل 10 درصدمنابع مورد استفاده باید متعلق به نویسنده مسئول مقاله باشد.
ج) مقالات گزارش موردی Case Report
این نوع مقالات معرفی موارد مبتلا به بیماریهای نادر و جالب بوده و در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد.
گزارش موردی باید شامل چکیده (لازم نیست با ساختاریافته باشد)، مقدمه، معرفی بیمار، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.
خلاصه گزارش موردی نباید از 100 کلمه بیشتر باشد. بحث مجموعاً از 1500 کلمه بیشتر نبوده و حداکثر دو جدول یا تصویر ارایه شود.
ارسال یک تا 4 عکس از بیمار، گزارش‌های آسیب شناختی و ارزیابی‌های آزمایشگاهی همراه مقاله ضروری است.
د) گزارش کوتاه Short Communication
شامل گزارش‌های کوتاه از تحقیقات در حال انجام و نتایج جدید و مهم پژوهش‌های علمی است. این مقالات نباید بیشتر از 1200 کلمه باشد و شامل عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده (بدون ساختار و حداکثر 100 کلمه) و متن اصلی است.گزارش باید دارای حداکثر یک نمودار یا جدول و 10 منبع باشد.
هـ) نامه به سردبیر Letter
نظرات تخصصی و پیشنهادات خوانندگان در مورد آخرین مقالات چاپ شده‌ی به عنوان نامه به سردبیر قابل چاپ هستند. نامه به سردبیر باید بدون زیر عناوین و حداکثر در 500 کلمه، بدون شکل و نمودار و حداکثر 5 منبع باشد.

3) شیوه ارسال مقالات:
ارسال مقاله به شیوه الکترونیکی و از طریق سایت نشریه به نشانی http://jap.iums.ac.ir مجله امکان پذیر است.بعد از ثبت نام در پایگاه و فراگذاری عکس نویسنده مسئول (جهت چاپ در مجله) در صفحه شخصی میتوانید برای ارسال مقاله اقدام نمایید. مراحل ثبت نام و ارسال مقاله در پایگاه توضیح داده شده است.نگارنده تعهد می نماید که مقاله قبلاً در سایر مجلات فارسی زبان چاپ نشده (به صورت چکیده یا پایان نامه بلامانع است)، و یا برای داوری ارسال نشده است و بعد از ارسال مقاله تا زمانی که پاسخی از مجله نسبت به ان دریافت نشده برای مجلات دیگر ارسال نخواهد شد.

4) اصول کلی آیین نگارش مقالات تحقیقاتی اصیل:
آیین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از بکار بردن کلمات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود.
تمام متون فارسی باید با فونت میترا 14 و تمام متون انگلیسی با فونت 12 Times New Roman تایپ شوند.
متن مقاله بصورت یک ستونی و یک خط درمیان با رعایت حاشیه لازم (حداقل دو سانتی‌متر) تایپ گردند و همه صفحات شماره‌گذاری شوند.
مقاله ارسالی به طور همزمان برای سایر مجلات فارسی ارسال نشده باشد.
در انجام پژوهش، اصول اعلامیه هلسینکی و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت گردد.

نحوه تنظیم مقالات تحقیقی:
صفحه اول
(صفحه عنوان یا Title page) باید شامل:
عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، درجه علمی و آدرس دقیق و ایمیل کلیه نویسندگان، نویسنده مسئول (آدرس پستی، ایمیل و شماره تلفن) به فارسی و انگلیسی و تاریخ ارسال مقاله باشد. عنوان مقاله باید مختصر، مفید و واضح باشد. همچنین لازم است که عنوان انگلیسی و نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله با املای درست انگلیسی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور ذکر شود.
صفحه دوم و سوم شامل: خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی انگلیسی می‌باشد. چکیده مقاله نباید از 250 کلمه بیشتر باشد و در چهار پاراگراف با عناوین زمینه و هدف، روش‌ بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل3 و حداکثر 7 واژه) سازماندهی شود. چکیده به هیچ عنوان دارای مقدمه نمیباشد. چکیده انگلیسی باید کاملا منطبق با چکیده فارسی باشد و در پنج قسمت (به ترتیب از چپ به راست) Background, Methods, Results, Conclusion, Keywords تهیه گردد و نباید از 250 کلمه بیشتر باشد. در عنوان و چکیده نباید از واژه‌های اختصاری استفاده کرد. کلمات کلیدی باید از فهرست واژگان MeSH در ایندکس مدیکوس به آدرسhttp://www.nlm.nigh.gov/mesh/mbrowser.html انتخاب شوند.
اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
مقدمه: یک صفحه شامل: اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه باذکر منابع، ضرورت انجام تحقیق، سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آنها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق میتواند به رفع ابهامات کمک کند، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی (همراه با زیرنویس انگلیسی)، هدف تحقیق به نحو روشن.
روش مطالعه: طراحی پژوهش بطور کامل بیان گردد و باید شامل: زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه های مورد آزمون، روش نمونه گیری، معیارهای ورود و خروج به مطالعه، نحوه جمع آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه گیری،آزمون های آماری و نرم افزار کامپیوتری، نام ژنریک داروها، کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاهها.
یافته ها: ارایه نتایج دقیق شامل: رعایت اصول علمی (مانند گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدوداطمینان، میانه)، پرهیز از نشان دادن همه یافته های بدست آمده به جز یافته های مهم و تعیین کننده، استفاده مناسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن به طوری که به ازای هر 3 صفحه تایپی 1 جدول یا نمودار استفاده شود، ضمن این که نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول بالای آن و در نمودار زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره) .... با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشد.
بحث: این قسمت باید شامل موارد زیر باشد: آثار و اهمیت یافته های بدست آمده و محدودیت آنها، ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض کننده، توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با بقیه، توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده، راهنمائی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.
نتیجه گیری: نتیجه نهایی مطالعه باید به صورت روشن و در حد یک پاراگراف ذکر شود.
تقدیر و تشکر: شامل تقدیر و تشکر از تمام افراد حقیقی و حقوقی است که به نوعی در انجام پژوهش دخیل بوده‌اند و نام آنها در لیست نویسندگان مقاله نیامده است. این قسمت در صورت صلاحدید نویسنده می آید.
جدولها و نمودارها: تعداد جدول‌ها و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله باشد و هر کدام جداگانه شماره ‌گذاری شود.
عنوان جدول در بالا و عنوان نمودارها در پایین آن‌ها نوشته می‌شوند. اعداد جدول و نمودار باید با نرم افزار word و به فارسی تایپ شوند.
عکس: عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به همراه توضیحات آنها باید جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله و با حروف فارسی آورده شود و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی باید مطلوب باشد. کپی تصاویر قابل پذیرش نیست.
توضیحات لازم شامل نام نویسنده، عنوان مقاله و جهت چاپ آن بر روی صفحه در پشت عکس ذکر شود. ملاحظات اخلاقی مانند ناشناخته ماندن صاحب عکس در باید لحاظ شود. فایل عکس باید درفایل ارسالی مقاله آورده شده باشد.
منابع: مسئولیت صحت منابع ارائه شده و استفاده از آن‌ها به عهده نویسنده است. منابع باید به ترتیب استفاده در متن در داخل پرانتز شماره‌گذاری شده و در قسمت فهرست منابع به همان ترتیب نوشته شوند. شماره منابع بکار گرفته شده درمتن باید از عدد یک شروع و به ترتیب اضافه گردد.
تمام منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته شود. به این منظور باید عنوان مقاله در داخل کروشه ] [ قرار گرفته و در انتهای عنوان، واژه Persian در داخل پرانتز بیاید. در مورد مجله‌ها باید نام انگلیسی آن‌ها ذکر شود. فقط در صورتیکه تعداد نویسندگان بیشتر از 6 نفر باشند بعد از نفر ششم عبارت et al می‌آید. منابع باید بر اساس الگوی (پاب مد) زیر تنظیم گردد:
الف) مجله: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله. نام مجله (نام اختصاری برای مجلات انگلیسی)، سال انتشار؛ دوره (شماره): صفحات مورد استفاده.
مثال:
English: Yeganeh N, Roushan B, Almasi A, Jamshidi N. Correlation between bispectral index and predicted effect-site concentration of propofol in different levels of target-controlled, propofol induced sedation in healthy volunteers. Arch Iran Med 2010; 13(2):126-134.
Persian: Hessami MA, Fakhri M. [The study of the patients with thorax injury in Kermanshsh trauma center 2002-2005 (Persian)]. Behbood 2008; 12(2): 171-9.
ب) کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. نوبت چاپ. شهر محل چاپ؛ ناشر، سال انتشار: صفحات مورد استفاده.
مثال:
Persian: Rezaei M, Moradi B. [Research method generalities in medical sciences (Persian)]. 1st ed. Kermanshah: Cheshme Honar va Danesh 2004; 20-5.
English: Billette J. Cardiac electrophysiology. 2st ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company 1995; 216-28.
ج) یک فصل از کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) کتاب. عنوان کتاب. نوبت چاپ. شهر؛ ناشر، سال انتشار: صفحات مورد استفاده.
مثال:
Mollens TE. Analysis of in vivo complement activation. In: Herzenberg LA, Weir DM, Blackwell C. Weir's handbook of experimental immunology. 5th ed. Boston: Blackwell science 1997; 78-80.
د) کتاب ترجمه شده به فارسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. نام خانوادگی و حرف اول نام مترجمان. نوبت چاپ. شهر؛ ناشر، سال انتشار: صفحات مورد استفاده.
Foster T. Diagnosis and treatment principles of orthodontia. Lajevardi S. (Persian translator). 1st ed. Tehran: Hayyan Cultural and Publication Company 1996; 33-51

5) شیوه داوری مقالات:

مقالات دریافتی پس از بررسی اولیه برای داوری ارسال می‌شوند و با اخذ نظر سه داور برای تأیید نهایی در اختیار هیاًت تحریریه قرار میگیرند. پاسخ لازم، بدون قید مشخصات داوران، در کمترین زمان ممکن به نویسنده مسئول ارسال می‌شود.
در صورت نیاز به اصلاحات، نویسنده باید مقاله را اصلاح کرده و نامه توضیحات را ارسال کند. مقاله اصلاح شده توسط هیئت تحریریه بررسی شده و در صورت تأیید در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
مقالاتی که برای چاپ آماده شده‌اند بـرای تأیید نهایی به نویسنده ارجاع می‌شوند. صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده ‌(گان) است.
فصلنامه علمی بیهوشی و درد حق پذیرش، ویراستاری و رد مقالات را دارد. مقالات به هیچ عنوان مسترد نخواهند شد.
نویسنده مقاله می‌تواند مشخص کند که داوری مقاله‌اش به فرد یا افراد خاصی داده نشود. پیشنهاد داور توسط نویسنده مقاله امکان دارد ولی استفاده از آن‌ها از اختیارات هیئت تحریریه است.
چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع "فصلنامه علمی بیهوشی و درد" بلامانع است.
پس از چاپ مجله، به تعداد نویسندگان جلد مجله به آدرس نویسنده مسئول هر مقاله ارسال خواهد شد.


دفعات مشاهده: 15262 بار   |   دفعات چاپ: 879 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 61 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb