اسامی داوران

 | تاریخ ارسال: 1398/3/22 | 
سمت/سازمان نام خانوادگی
 
نام
دانشیار گروه بیهوشی، استادیار درد، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران آل بویه محمود رضا
استادیار، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران درخشان پویا
استاد یار دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت رسول اکرم، تهران، ایران    انتظاری سعید رضا
استادیار گروه بیهوشی، استادیار درد، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ظفرقندی مطلق مریم
استادیار گروه بیهوشی، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران نیکوبخت نسیم
استادیار گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، مرکز پزشکی حضرت علی اصغر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تبریز، ایران امامی آزاده
متخصص بیهوشی و مرکز تحقیقات مدیریت بحران و بحران، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان، ایران فکرت فریدون
دانشیار دانشکده مدیریت درد، گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات درد، بیمارستان حضرت رسول، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران رحیم زاده پوپک
دانشیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات بیهوشی، رشت، ایران حدادی سودابه
دانشجوی بیهوشی، دانشجوی پزشکی درد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم تهران محسن پور امیر محمد
دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران نجفی اتابک
دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ثقفی نیا مسعود
استادیار، مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران حسینی سید عابد
رزیدنت بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران گلینی مقدم علیرضا
  رزیدنت بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران خطیبی علی
دانشجوی بیهوشی، دانشجوی پزشکی درد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، تهران، ایران نصیری علی اکبر
متخصص بیهوشی، کمک درد، کلینیک درد شفا، تهران، ایران نقره کار علی
استادیار بیهوشی، مرکز پزشکی کودکان، تهران، ایران مالکی آناهید
متخصص بیهوشی، درد درمانی، کلینیک درد شکاف، تهران، ایران کروندیان کسری
دانشیار گروه بیهوشی، استادیار بیهوشی قلبی، بیهوشی، مرکز تحقیقات مراقبت های ویژه و بحران، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس هرمزگان، ایران جری نشین هاشم
دانشجوی کارشناسی ارشد درد، استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران راد مهر محمد
دانشجوی دکتری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شعبه بین المللی، تهران، ایران شیرازی منوچهر
دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز پزشکی اطفال، تهران، ایران رضوی سید سجاد
استادیار گروه بیهوشی، دانشجویان درد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان کاشانی، اصفهان، ایران رضوانی مهران
استادیار گروه بیهوشی بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران رختابناک فرانک
استادیار گروه بیهوشی، دانشکده درد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تبریز، ایران آقداشی میر موسی
دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده درد، بیمارستان فاطمی، اردبیل، ایران اخوان اکبری قدرت
متخصص بیهوشی، مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران دباغ علی
استادیار گروه بیهوشی، استادیار درد، گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات مراقبت های ویژه و بحرانی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران عبدالله زاده بقایی علیرضا
دانشیار گروه بیهوشی، استادیار درد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران محمدیان اردی علی
استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران کمالی علیرضا
استادیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان کودکان بهرامی، تهران، ایران اسپهبدی ابراهیم
دانشیار گروه بیهوشی، مرکز پزشکی رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایمانی فرناد
استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا، تهران، ایران ایمانی فرساد
دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات درد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران فیض حمید رضا
استادیار، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان امام خمینی، تهران، ایران گوشه محمد رضا
دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان. بیمارستان پورسینا، مرکز تحقیقات بیهوشی، رشت، ایران حقیقی محمد
دانشیار گروه بیهوشی، دانشجویان درد، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران همتی کریم
استاد گروه بیهوشی، دانشجوی آزمایشی در جراحی بازسازی قلب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه ماهوری علیرضا
دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد، ایران فتحی مهدی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه بیهوشی، بیمارستان رسول اکرم تهران محسنی مسعود
استادیار بخش بیهوشی، بخش بیهوشی، بیمارستان علی بن آبیطالب، دانشگاه زاهدان، زاهدان، ایران   مکرم دری مهرداد
دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکزطبی کودکان، تهران، ایران ضیایی فرد محسن
استادیار اورژانس، مرکز تحقیقات اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان فیروزگر، تهران، ایران مصدق رضا
استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران مصفا فرامرز
استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، رشت، ایران اسدی مجره سامره
استادیار گروه بیهوشی، بیهوشی و درد، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران صیام دوست علیرضا
استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. بیمارستان امام رضا، بخش بیهوشی، مشهد، ایران شیبانی شیما
استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران طالبی هوشنگ
استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران زمان بهروز
استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز پزشکی امام رضا، مشهد، ایران زیرک ناهید
 
 

دفعات مشاهده: 4238 بار   |   دفعات چاپ: 758 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb