دوره 14، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 75-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.BUMS.REC.1401.181

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران
2- استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران ، f_shahabizadeh@yahoo.com
3- استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران
4- استادیار گروه علوم پایه ، دانشکده ریاضی وامار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران
چکیده:   (225 مشاهده)
زمینه وهدف: سبک زندگی بیماران تحت تاثیر نشانه های خلقی/ اضطرابی و طرحواره های هیجانی و راهبردهای مقابله بادرد قرار می گیرد،لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی سبک زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با توجه به نقش نشانه های خلقی/ اضطرابی و طرحواره های هیجانی و راهبردهای مقابله بادرد انجام شد.
روش برسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه اماری عبارت از کلیه زنان ومردان (25تا 55)سال دارای کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان رازی ودرمانگاه های شهرتربت حیدریه در سال 1400-1401بودند که تعداد 400 نفر بادرنظر گرفتن ملاک های ورود انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده عبارتنداز : 
پرسشنامه نشانه‌های هیجانی[1](خلقی/اضطرابی)،  فرم کوتاه طرحواره‌های هیجانی[2] ، راهبردهای مقابله بادرد روزنشتایل و کیف (1983)و سبک زندگی درزمان قرنطینه علی اکبری دهکردی[3].داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته ها: مدل برازش یافته نشان داد، اثر غیرمستقیم نشانه های خلقی/اضطرابی بر سبک زندگی از طریق مقابله با درد (β=-0/165  و P<0/05
  ) در سطح 05/0 معنی دار هستند . نتایج مطالعه از میانجیگری راهبردهای مقابله بادرد در رابطه بین نشانه های خلقی/اضطرابی  و طرحواره های هیجانی با سبک زندگی بیماران حمایت کرد.
نتیجه گیری:  تدوین مداخلات درمانی در جهت کاهش طرحواره های هیجانی و بهبود راهبردهای مقابله بادرد در بهبود و ارتقائ سبک زندگی مبتلایان به دردمزمن  مفید است .
واژه های کلیدی: نشانه های خلقی/اضطرابی ، طرحواره های هیجانی ، سبک زندگی، راهبردهای مقابله بادرد
متن کامل [PDF 712 kb]   (117 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1401/9/10 | پذیرش: 1401/10/27 | انتشار: 1402/3/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.