دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 99-88 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.KHU.KRC.1000.160

XML English Abstract Print


1- ، Bagherishahab@yahoo.com
چکیده:   (753 مشاهده)
 زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی مداخله تمرین-ذهن­ آگاهی بر درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کارسینوم در مرحله شیمی درمانی است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود. 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرین به صورت زنده به مدت 45 دقیقه در اینستاگرام به صورت دو جلسه در هفته تمرین و یک جلسه در هفته ذهن آگاهی انجام شد. کیفیت زندگی با پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) و درد با مقیاس درد مزمن درجه بندی شده واندروف در قبل، حین و بعد از مداخله ارزیابی شد.
یافته­ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازه های تکراری نشان داد اثر اصلی مربوط به گروه در متغیرهای کیفیت زندگی و درد معنی‌دار بود (000/0P=). همچنین نتایج مربوط به اثرات اصلی مربوط به تکرار در دو متغیر کیفیت زندگی و درد معنی‌دار بود (000/0P=).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد مداخله تمرین- ذهن ­آگاهی منجر به بهبود کیفیت زندگی و درد بیماران مبتلا به سرطان کارسینوم می­شود. به دلیل روند رو به افـزایش بیمـاران سـرطانی، نتـایج ایـن مطالعـه مـی­توانـد بـرای کارکنـان درمـانی بـه خـصوص پرسـتاران در جهــت مواجهــه صــحیح بــا بیمــاران مفیــد باشد.
متن کامل [PDF 403 kb]   (468 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/9/28 | پذیرش: 1400/11/15 | انتشار: 1401/2/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.