دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 37-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

amini F, sajjadian I, salesi M. Relationship between Pain-Related Beliefs and Pain Anxiety with Depression in Patients with Rheumatoid Arthritis. JAP 2020; 11 (1) :25-37
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5458-fa.html
امینی فاطمه، سجادیان ایلناز، ثالثی منصور. رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. بیهوشی و درد. 1399; 11 (1) :25-37

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5458-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، i.sajjadian@khuisf.ac.ir
3- 3. دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ایران
چکیده:   (2243 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد مزمــن فشــارهای عاطفــی و روانــی بســیاری را بــه همــراه دارد و یــک تجربــه روانشــناختی پیچیــده اســت. بنابراین ایــن پژوهش بــا هــدف بررســی رابطــه باورهــای مرتبــط بــا درد و اضطــراب درد بــا افســردگی در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد انجام شــد. مــواد و روش هــا: روش پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. بدیــن منظــور از میــان بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد شــهر اصفهــان   بیمــار بــه صــورت در  دســترس انتخــاب شــدند. شــرکت کنندگان در پژوهــش 240 بــه کلینیک هــای روماتولــوژی مراجعــه کردنــد، 1397کــه در بهــار بــه پرسشــنامه های افســردگی، ادراک و باورهــای درد و اضطــراب مرتبــط بــا درد پاســخ دادنــد. همچنیــن داده هــای حاصــل از پژوهــش بــا اســتفاده از ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون گام بــه گام مــورد بررســی قــرار گرفــت. یافته هــا: نتایــج تحلیــل همبســتگی نشــان داد، باورهــای مرتبــط بــا درد و اضطــراب درد بــا افســردگی رابطــه معنــادار داشــتند. همچنیــن باورهــای مرتبــط بــا درد و اضطــراب درد تــوان پیش بینــی افســردگی را در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد داشــتند. نتیجه گیــری: آرتریــت روماتوئیــد یــک بیمــاری مزمــن، پیــش رونــده اســت، کــه عملکردهــای روانشــناختی بیمــاران را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بنابرایــن بــرای درمــان ایــن بیمــاری توجــه خــاص بــه ســامت روانشــناختی بیمــاران پیشــنهاد می شــود.
متن کامل [PDF 356 kb]   (1750 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/4/7 | پذیرش: 1398/11/13 | انتشار: 1399/2/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb