دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 35-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Latifian R, Tajeri B, Shahnazari M, Meschi F, Baseri A. Mediating role, openness to experience in the relationship between the factors of pain self-efficacy, pain management strategies and resilience with perceived pain in chronic pain patients. JAP 2020; 10 (4) :19-35
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5450-fa.html
لطیفیان روح اله، تاجری بیوک، شاه نظری مهدی، مسچی فرحناز، باصری احمد. نقش میانجی بازبودن به تجربه دررابطه بین عوامل خودکارآمدی درد، راهبردهای مقابله با درد،تاب آوری با ادراک درد افراد دچار درد مزمن. بیهوشی و درد. 1398; 10 (4) :19-35

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5450-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2- دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، btajeri@yahoo.com
3- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
چکیده:   (1797 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: شناســایی نقــش میانجــی متغیــر بازبــودن بــه تجربــه در رابطــه بیــن متغیرهــای پیش بیــن خودکارامــدی درد، راهبردهــای مدیریــت درد و تــاب آوری بــا متغیــر مــاک ادراک درد در افــراد مبتــا بــه درد مزمــن نفــر از افــراد دارای درد مزمــن در کلیــه مراکــز درمانــی شــهرتهران کــه 340 مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه بنیــادی و توصیفــی- همبســتگی، شــامل بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی، مراکــز و کلینیک هــای عمومــی و تخصصــی و نیــز مراکــز بســتری کــه خدمــات پزشــکی می دهنــد بــه ، آزمــون خودکارآمــدی NEO-PI R روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. ابزارهــای مــورد اســتفاده آزمــون پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت درد، آزمــون راهبردهــای مدیریــت درد، آزمــون تــاب آوری، آزمــون ادراک درد مزمــن وســت هــاون ییــل می باشــد. داده هــای بــه دســت آمــده بــا  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.smart PLS اســتفاده از روش معــادلات ســاختاری بــا حداقــل مربعــات جزیــی و تحلیــل مســیر در نرم افــزار یافته هــا: نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش، بازبــودن بــه تجربــه دارای نقــش میانجــی کامــل در رابطــه بیــن خودکارامــدی و ادراک درد اســت. بازبــودن بــه تجربــه دارای نقــش میانجــی جزئــی در رابطــه بیــن مدیریــت درد و ادراک درد اســت. بازبــودن بــه تجربــه دارای نقــش میانجــی جزئــی در رابطــه بیــن تــاب آوری و ادراک درد اســت. قوی تریــن نقــش میانجــی در مــدل فــوق، مربــوط بــه نقــش میانجــی بازبــودن بــه تجربــه در رابطــه میــان خودکارامــدی بــا ادراک درد می باشــد. نتیجه گیــری: بــاز بــودن تجربــه، میانجــی قــوی درخودکارآمــدی درد، راهبــرد مدیریــت درد، تــاب آوری بــا ادراک درد بیمــاران مزمــن می باشــد. بــاز بــودن بــه تجربــه در فــرد مبتــا بــه درد مزمــن بــر روی ادراک درد فــرد تاثیــر گذاشــته اســت.
متن کامل [PDF 607 kb]   (1234 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/2/30 | پذیرش: 1398/7/22 | انتشار: 1398/11/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb