دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 99-89 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafarnezhadgero A, Heshmatizadeh S. Lower limb kinematic in low back pain patients with pronated foot before and after a selected training protocol during walking . JAP 2019; 9 (4) :89-99
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5425-fa.html
جعفرنژادگرو امیرعلی، حشمتی زاده سعیده. کینماتیک اندام تحتانی در بیماران کمردرد با پای پرونیت قبل و بعد از یک دوره پروتکل تمرینی منتخب طی راه رفتن. بیهوشی و درد. 1397; 9 (4) :89-99

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5425-fa.html


1- دانشگاه محقق اردبیلی ، amiralijafarnezhad@gmail.com
2- دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (2977 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: هـدف از ایـن پژوهش بررسـی کینماتیـک ران، زانو، مچ پا و لگـن قبل و بعد از یـک دوره پروتـکل تمرینی منتخب در افـراد دارای کمـردرد با پـای پرونیت طـی راه رفتن بود. مــرد دارای کمــردرد بــا پــای پرونیــت 17 مــرد مبتــا بــه کمــردرد بــا پــای پرونیــت به عنــوان گــروه کنتــرل و 15 مــرد (23  روش بررســی: هفتــه و ســه 12 به عنــوان گــروه تجربــی) داوطلــب شــرکت در پژوهــش شــدند. گــروه تجربــی تمرینــات مقاومتــی را بــا ترابانــد بــرای مــدت  دوبیــن وایکــن طــی راه رفتــن ثبــت شــد.4 جلســه در هفتــه انجــام دادنــد. داده هــای کینماتیکــی بــا اســتفاده از یافته هــا: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه طــی پس آزمــون در مقایســه بــا پیش آزمــون در گــروه تجربــی ســرعت راه رفتــن بالاتــر بــود ). همچنیــن پانتارفلکشــن مــچ پــا، حــدود P=0/001 ). یافته هــا نشــان داد اثــر عامــل زمــان بــر تیلــت خلفــی لگــن معنــی دار اســت ( p>0/05( درجــه طــی پس آزمــون در مقایســه بــا پیش آزمــون در گــروه تجربــی افزایــش داشــت 4 درجــه و دامنــه حرکتــی مفصــل مــچ پــا، حــدود 6 .)p=0/000( بحــث: محققــان گــزارش کردنــد، افــراد دارای کمــردرد بــا پرونیشــن عملکــردی پــا راه می رونــد کــه نتبجــه نهایــی پرونیشــن بیــش از حــد پــا، تمــاس ســریع تر بخــش داخلــی پــا نســبت  بــه حالــت نرمــال اســت کــه عملکردهــای ضــروری پــا صــورت نمی گیــرد. نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه افزایــش ســرعت راه رفتــن در بیمــاران کمــردرد بــا پــای پرونیــت در پس آزمــون درمقایســه بــا پیش آزمــون، عــدم تغییــر زوایــای مفاصــل انــدام تحتانــی و عــدم تغییــر زاویــه مطلــق لگــن، نشــان از کارایــی مکانیکــی بهتــر راه رفتــن بعــد از برنامــه تمرینــی دارد.
متن کامل [PDF 328 kb]   (1291 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1397/9/24 | انتشار: 1397/11/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb