دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 14-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mirdrikond F, goudarzi M, ghasemi N, gholamrezaie S. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Psychosocial inflexibility and Self-Efficacy of Pain in Women with Chronic Pain . JAP 2019; 9 (4) :1-14
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5405-fa.html
میردریکوند فضل الله، گودرزی میترا، قاسمی ندا، غلامرضایی سیمین. اثربخشی روان درمانی مثبت بر انعطاف ناپذیری روان شناختی و خودکارآمدی درد زنان مبتلا به درد مزمن. بیهوشی و درد. 1397; 9 (4) :1-14

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5405-fa.html


1- دانشگاه لرستان
2- دانشگاه لرستان ، ghasemi_neda2003@yahoo.com
چکیده:   (3194 مشاهده)
زمینــه و هــدف:  هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی روان درمانــی مثبــت بــر خودکارآمــدی درد و انعطاف ناپذیــری روان شــناختی درد زنــان مبتلابــه درد مزمــن بــود. مــواد و روش هــا: طــرح پژوهــش نیمــه آزمایشــی از نــوع پیش آزمــون و پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل  نفــر از زنــان مبتلابــه درد مزمــن بودنــد کــه بــه روش 30کلیــه زنــان مبتلابــه درد مزمــن شــهر اصفهــان بــود. حجــم نمونــه پژوهــش شــامل نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب و بــه شــیوه تصادفــی بــه دو گــروه آزمایــش و کنتــرل گمــارده شــدند. گــروه آزمایــش تحــت مداخلــه آموزشــی  جلســه ای بــه شــیوه جلســات هفتگــی یک ســاعته قــرار گرفــت و گــروه کنتــرل مداخلــه ای دریافــت نکــرد. ابــزار گــردآوری 6 درمــان مثبت نگــر ) (ویکســل و همــکاران، PSEQ ) و انعطاف ناپذیــری روان شــناختی درد ( 1989) (نیکــولاس، PIPS داده هــا مقیاس هــای خودکارآمــدی درد ( ) بودنــد. 2010 یافته هــا: نتایــج تحلیــل کوواریانــس نشــان داد کــه بیــن نمــرات خودکارآمــدی درد و ابعــاد انعطاف ناپذیــری روان شــناختی درد گــروه آزمایــش و کنتــرل در مرحلــه پس آزمــون تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. افــراد گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل در مرحلــه پس آزمــون نمــرات بیشــتری در میــزان خودکارآمــدی درد و نمــرات کمتــری در ابعــاد انعطاف ناپذیــری روان شــناختی کســب کردنــد. نتیجه گیــری :بــر اســاس یافته هــا می تــوان گفــت درمــان روان شناســی مثبــت عامــل تأثیرگــذار مهمــی بــر بهبــود خودکارامــدی و انعطاف ناپذیــری روان شــناختی درد در افــراد مبتلابــه درد مزمن اســت.
متن کامل [PDF 427 kb]   (3943 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/6/6 | پذیرش: 1397/7/21 | انتشار: 1397/11/9

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb