دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 50-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mohammadzadeh A. The validation and reliability of measurements of the Centrality of Pain Scale (COPS) in patient with chronic pain disorders . JAP 2019; 9 (4) :41-50
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5368-fa.html
محمدزاده علی. اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس مرکزیت درد (COPS) در بیماران مبتلا به اختلالات درد مزمن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (4) :41-50

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5368-fa.html


دانشگاه پیام نور ، a_mohammadzadeh@pnu.ac.ir
چکیده:   (2136 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: مقیــاس مرکزیــت درد ابــزار کوتاهــی اســت کــه بــرای ســنجش میــزان متاثــر شــدن زندگــی مبتلایــان از درد طراحــی شــده اســت هــدف از پژوهــش حاضــر، اعتباریابــی و پایایــی ســنجی ایــن مقیــاس در بیمــاران مبتــلا بــه اختــلالات درد مزمــن در ایــران می باشــد.  نفــر از بیمــاران مبتــلا بــه اختــلالات درد مزمــن انتخــاب 150 مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی اســت. نمونــه ای بــه حجــم و  مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. شــرکت کننده ها بــه پرسشــنامه های مقیــاس مرکزیــت درد، مقیــاس درد مــک گیــل و مقیــاس الکســی تیمیــا تورنتــو پاســخ دادنــد. داده هــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی، آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد راهــه و ضریــب همبســتگی پیرســون تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج و یافته هــا: در تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی راه حــل دو عاملــی بــرای مقیــاس مرکزیــت درد اســتخراج شــد، و بــه ترتیــب عامــل غلبــه درد و  عامــل کنتــرل درد  نــام گرفتنــد. روایــی همزمــان مقیــاس، نتایــج مطلوبــی نشــان داد. در مقایســه نمــرات گروه هــای مؤنــث و مذکــر، میانگیــن نمــره مرکزیــت درد زنــان در کل مقیــاس و عامــل غلبــه درد بیشــتر از مــردان بــود. ضرایــب پایایــی بــه روش هــای همســانی درونــی و بازآزمایــی مطلــوب محاســبه شــدند. بحــث و نتیجه گیــری: بنابــر یافته هــای پژوهــش حاضــر، مقیــاس مرکزیــت درد در بیــن جمعیــت ایرانــی بیمــاران مبتــلا بــه اختــلالات درد مزمــن بعنــوان یــک ابــزار روا و پایــا قابــل کاربــرد می باشــد.
متن کامل [PDF 311 kb]   (631 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/11/14 | پذیرش: 1397/8/26 | انتشار: 1397/11/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb