دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 79-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی تهران ، yousefshahi@tums.ac.ir
چکیده:   (421 مشاهده)
 اســتفاده از فضــای اپیــدورال در انــواع مختلــف مداخــات درد و بیهوشــی بســیار رایــج اســت. از ســوی دیگــر بــا وجــود اســتفاده از تکنیــک هــای مختلــف در تاییــد دسترســی بــه فضــای صحیــح، همچنــان احتمــال خطــا بالاســت. از ایــن رو شایســته اســت در انجــام مداخــات درد از تکنیــک هــای رادیویولوژیــک بــا دقــت بالاتــر بــه همــراه روشــهای روتیــن در بیهوشــی بهــره جســت.

 
واژه‌های کلیدی: اپیدورال، درد، تایید رادیولوژیک
متن کامل [PDF 300 kb]   (137 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲