دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimi Z, asadi majareh S, Akbari B, Naderi Nabi B. The relationship between Alexithymia and Emotion Dysregulation with quality of life in Patients with chronic pain. JAP. 2017; 8 (3) :1-11
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5343-fa.html
ابراهیمی زهرا، اسدی مجره سامره، اکبری بهمن، نادری نبی بهرام. نقش آلکسی تیمیا و بدتنظیمی هیجان در کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1396; 8 (3) :1-11

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5343-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، asadimajreh_psy@yahoo.com
3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (2321 مشاهده)
زمینــه و هــدف: پژوهــش حاضر با هــدف تعیین نقش آلکســی تیمیــا و بدتنظیمی هیجــان در کیفیت زندگی مبتلایــان به درد مزمن انجــام گردید. مــرد) مبتــلا بــه انــواع دردهای 60 زن و 90 نفــر (150 مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت. نمونــه پژوهــش شــامل  بودنــد کــه بــه روش نمونــه گیــری دردســترس انتخاب 1396 مزمــن مراجعــه کننــده بــه کلینیــک درد گیــلان شــهر رشــت طــی فروردیــن تــا خــرداد شــدند و مقیــاس آلکســی تیمیــا تورنتــو، مقیــاس بدتنظیمــی هیجــان گراتــز و رومــر و مقیــاس کیفیــت زندگــی را تکمیــل نمودنــد. داده ها با اســتفاده از روش ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون گام بــه گام تحلیــل گردید. نتایــج و یافته هــا: نتایــج نشــان داد ارتبــاط معکــوس و معنــاداری میــان آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان بــا کیفیــت زندگــی وجــود  درصــد از تغییــرات کیفیــت زندگــی مبتلایــان بــه درد مزمــن را 32) و دشــواری در شناســایی احساســات و بدتنظیمــی هیجــان حــدود p>0/01دارد( .)p>0/01 پیش بینــی می کننــد( بحــث و نتیجه گیــری: آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان درکیفیــت زندگــی مبتلایــان بــه درد مزمــن نقــش دارنــد و لــزوم توجــه بــه فرایندهــای هیجانــی جهــت ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی مبتلایــان می توانــد حائــز همیت باشــد.
متن کامل [PDF 317 kb]   (473 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb